Погрижете се за вас

Заедно с болестта на близкия човек – дете, родител или друг член на семейството – се променят и много страни от живота на всички ангажирани лица. Отговаряйки на необходимостта да се грижи за болния, семейството решава да приеме предизвикателства, често надхвърлящи семейния бюджет, изразходващи голямо количество енергия и изискващи голямо психическо и физическо натоварване.

В центъра на внимание е болният, чието състояние, все – повече се влошава с течение на времето и трябва дълго да се чака ефекта от рехабилитация. Очевидно е,че той изпитва страдание – физическа болка, чувство на безпомощност и изпада в емоционални дилеми, разбирайки за своето заболяване. Трябва да се обърне внимание, че това, което се случва с болния, въздейства и на другите хора, особено на тези, които пряко се грижат за него.

Въздействието от болестта на един от членовете на семейството върху близките му, може да се разглежда в два аспекта:

  • физически – болногледачите (придружителите) трябва да положат много старание и усилия в ежедневното обгрижване, за да помогнат на болния;
  • емоционален – членовете на семейството изпитват резлични видове емоции. Те трябва едновременно да се справят с живота, който са водили досега и с новата ситуация.

За да може да се ангажирате, да намирате сили и да сте с положителна нагласа, не забравяйте за себе си, когато се грижите за болен човек. Поставете се от другата страна на болния и се погрижете за здравето си и вашата психика. В противен случай, може да изпаднете в такава ситуация, в която липсва мотивация, вяра в смисъла на обгрижването, натрупва се умора и се увеличават трудностите за справяне с емоциите на болния. Това се превръща в непосилна тежест, с която трудно ще се справите, грижейки се за него.

Как да се справите с емоциите и да видит еположителните страни при грижите за болния? – научете в раздела – Здрави емоции. За това, как да подобрите организацията при грижите за болния, прочетете тук.