Защита на лични данни

Видове информация, събирана и използванa от TZMO

Ние не събираме лична информация в глобалния сайт на TZMO Capital Group - потребителят не представя неговите лични данни по време на посещението на услугата. Въпреки това, може да е необходимо потребителят да предостави лична информация в определени случаи.

Типове информация:

име, фамилия, адрес или електронна поща, образование и професионален опит, дата на раждане, телефонен номер. В допълнение потребителят може да предоставя информация за продуктите и друга информация, свързана с начина му на живот.

Използване на информация от TZMO

TZMO събира лични данни, отнасящи за ползвателите на сайта с цел предоставяне на информация за продукти, услуги и промоции, пазарни проучвания или изследвания на удовлетвореността на клиентите, водене на кореспонденция, да им позволи да се абонират, или в случаите, когато това се изисква от приложения, а също и когато това е необходимо за маркетингови операции, провеждани от TZMO Capital Group или от независим орган в своята поръчка. Лични данни също се събират, за да се развива сътрудничеството с бизнес партньори и с цел, при нужда, да се изпратят мостри на конкретни продукти ". Освен това, ползвателите могат да подават техните лични данни, когато кандидатстват за работа в TZMO Capital Group. В някои случаи конкретни интернет услуги на TZMO Capital Group могат да съдържат и други бележки относно начина на ползване на услугата и процедурите, свързани с използването на информацията, дадена там.

Бисквитки

Сайтът на TZMO събира информация с използване на така наречените "бисквитки". Това са малки битове информация, свързани с предпочитанията на посетителите, които могат да бъдат изтрити или блокирани от потребителя по всяко време с адекватни механизми, изградени във всеки уеб браузър. Ние ги използваме, за да се даде възможност на посетителя да персонализира външния вид на услугата и да се подобри полезността й. Временните бисквитки не притежават никаква лична информация.

Гаранция на предложението

Ние се стараем да гарантираме , че продуктите представени в интернет услгата са в постоянна продажба. Въпреки това, краткотрайни прекъсвания в доставките могат да бъдат възможни. Ние си запазваме възможността да променим техническите параметри и дизайн на определени продукти, които не биха намалили качеството или съществено да повлияят на външния вид и функцията на избрания продукт.

Поверителност на информацията

Компаниите, които принадлежат към TZMO Capital Group не разкриват лична информация относно техните клиенти до неоторизирани трети лица - тя се използва изцяло в техните собствени маркетингови цели в пределите на TZMO Capital Group. Ние споделяме информация само с изпълнителите, ангажирани за извършване на услуги от наше име, но ние не разрешаваме тези изпълнители да използват или разкриват никакви данни, с изключение на случаите, когато това е необходимо за извършване на поръчаните услуги или когато това е необходимо, за да се приспособят към законови регламенти. Ние може да разкрием информация на потребителите, когато това се изисква от закона.

Защита на личните данни

Личните данни, предоставени от потребителите на тази услуга са защитени в съответствие с българското законодателство. TZMO предпазва събраната лична информация от неразрешено разкриване, използване, изменение или заличаване от създадените адекватни процедури за контрол на сигурността, за да се защитят личните данни, които притежаваме, от всеки възможен риск в съответствие с закон от дата 29-ти август 1997 г. за защита на лично идентифицираща информация (Държавен вестник от 2002 г. не е 101 т 926).

Актуализиране на информацията за защита на личните данни

Тази информация за защита на личните данни ще се актуализира своевременно след изпълнение на промените в нашите процедури, свързани с информацията. С използването на този сайт посетителят е съгласен с принципите на тази информация за защита на личните данни.

Сигурност
Ние се стараем да гарантираме, че информацията, събрана от вас чрез Интернет е защитена по най-добрия начин от неоторизиран достъп и използване.

Актуализиране и изтриване на лични данни

Ползвателят има право да променя, изтрива или модифицира личните си данни. Получаване на информация по отношение на личните данни, актуализацията им и изтриването им може да се случи чрез изпращане на писмо до следния адрес:
Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ул. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Торун
Полша

Заявлението трябва да съдържа следната информация, която ще се използва само за изпълнение на заявката: име, адрес на електронна поща, спецификация на очакваната услуга (информация от съхраняват лични данни, тяхното изменение или заличаване).