Съвети за придружители

Колкото по-голямо е детето, толкова по-неудобни са физиологичните проблеми за него и това, че не функционира нормално. Много е важна ролята народителите, дали то ще се напикава само през нощта или през деня. Те трябва да направят всичко възможно, да не се изолира, заради оплакването си и да не се чувства виновно.

Атмосферата, която ще създадат родителите и обкръжаващата го среда, ще се отрази на целия му бъдещ живот.

При деца, които се напикават, също може да се наблюдава:

На първо място, детето се нуждае да срещне подкрепа и да усеща, че ще бъде прието с нужното желание за разбиране на ситуацията.

Какво може да направите, за да помогнете на детето?

Вкъщи:
Извън дома:

Ако водите детето на лекар, предварително го подгответе, какви въпроси може да му зададе, как ще протече срещата и каква е нейната цел. Обяснете му, че не трябва да се притеснява от него – той е за това, за да помогне в тази трудна ситуация.