Профилактика на рани от залежаване

Какво е това, рана от залежаване?

Декубиталните язви, са кожни рани, които се причиняват от следните фактори:

  1. Пот
  2. Урина
  3. Ексудат от раните

Кое благоприятства за образуване на рани от залежаване?

Най – честите места на образуване на рани от залежаване:

Раните от залежаване се разделят на 5 степенни

Раните от залежаване, могат да се разделят на 5 степенни, в зависимост от степента на тежестта им:

I – ва СТЕПЕН – зачервяване, с последващо избледняване, което изчезва след прекратяване на натиска, няма увреждане на кожата;

II – ра Степен – зачервяване, което не избледнява и остава след прекратяване на натиска; получава се повърхностен оток, разраняване и болезнено увреждане на епидермиса;

III – та Степен – дълбоко увреждане на кожата, до подкожната тъкан – наблюдава се дълбоко увреждане на кожата, подуване, зачервяване, дъното на раната може да се изпълни с некротизираща (жълта материя) или с червена гранулационна тъкан;

IV – та Степен – увреждането достига до костта, има некроза – вижда се мъртва тъкан, дъното на раната може да се изпълни с черна некроза;

V – та Степен – много напреднал стадий, некрозата се разпространява по мускулите, може да доведе до сепсис.

Профилактика на раните от залежаване

Декубиталните рани (рани от залежаване), никога не се срещат при здрави хора, контролиращи мускулите си и реагиращи на промените, причинени от натиска. Появата им, при хора с намалена подвижност, може да се ограничи и профилактира, чрез прилагане на определени правила.

Не подценявайте симптомите

Зачервяване и увреждане на кожата, което не изчезва след приключване на натиска, образуване на мехури в областта на натиска – всичко това, изисква повишено внимание от страна на болногледача (придружителя). Постоянното наблюдение на кожата, на хора с повишен риск от създаване на декубитални язви от залежаване, е съществен елемент от профилактиката.

Опитайте се да премахнате рисковите фактори
Използвайте специализирани помощни средства срещу рани от залежаване
Накарайте болния да се движи, в рамките на неговите възможности
Внимателно поддържайте кожата на болния
Подсигурете подходяща диета на лицето, за което се грижите

Когато се образуват декубитални рани, непременно се консултирате с вашия лекар, за да се определи начина на действие. Лечението на рани от залежаване е дълъг и сложен процес, но с прилагането на препоръките от лекаря, става възможно.

Запомнете: Колкото по-скоро се предприемат подходяши действия, толкова по-бързо и по-ефективно, ще бъде лечението. Не забравяйте, че по-лесно е да се профилактира, отколкото да се лекува!

Прочетете повече за правилната грижа за кожата – тук. Запознайте се и с практичните съвети за хората, които се грижат за близките си.