Видове инконтиненция

Разновидностите на незадържането на урина (НЗУ) са много. Те отговарят на различни критерии. Най-често срещаната е разработена от международната организация по стандартизация на ICS (International Continence Society). Това е теоретичното разделение, което включва и неволното изпускане на изпражнения, фекална инконтиненция, така, че за охарактеризиране на проблема се използва думата “инконтиненция“.

Уринарна инконтиненция

Стрес – инконтиненция / неволното изпускане на урина

Това е свързано главно с отслабването на тазовите мускули, което води до неконтролирано изпускане на урина по време на физическо натоварване, кихане, кашляне и в стресови ситуации. Този тип на изпускане на урина се среща по – често при жените, докато при мъжете се появява най – вече след операция за отстраняване на простатата.

Инконтиненция при натиск

Неконтролиранотоизпускане на урина епридружено отнепосредствено силноусещане за неотложност; то се проявявакато малко изпускане на урина,между съзнателнотои неконтролируемотоизпразванена мехура.

Смесена инконтиненция

Неконтролираноизпускане на уринапо време нафизическо натоварване, кихане,смях, кашлица съчетани счувство за усещане на неотложност.

Нощна инконтиненция

Неконтролираноизтичане на уринапо време на сън, т. нар „нощно напикаване”.

Постоянна инконтиненция

Непрекъснато, неконтролирано изтичане на урина.

Неврогенна инконтиненция

Т.нар. неволно/рефлексно неконтролирано изпускване на урина, свързано с нарушената функция нанервната система – болният не чувства напрежението върхупикочния мехур, койтосе изпразваавтоматичнои напълно.

Преливна инконтиненция

Всяконеконтролираноизпускане на урина, причинено от препълванена пикочния мехур (например:порадиблокиране на изхода на пикочния мехур).

Инконтиненция поради фистула

Неконтролираноизтичане на урина по друг път, непрез уретрата.

Неопределена инконтиненция

Незадържането на урина (НЗУ), което не може дабъде причислено къмдруги категории. Честопотозиначин се определя незадържането на урина при хора сумствени увреждания, при коитоне съществуванито еднадисфункцияв пикочните пътища.

Друг тип инконтиненция

Неконтролираноизтичане на урина, напримерпо време наполов акт, след съзнателноуриниранеи др.

Фекална инконтиненция

Инконтиненция под натиск

Болният чувстванапрежение,но не ев състояниеда издържидостатъчно дълго, за да стигне до тоалетната – това ечесто в резултат на слабост на мускулите в областта на аналниясфинктер.

Пасивна инконтиненция

Фекалиите изтичат без чувство за напрежение – най-честата причина затова е увреждане на нервите, мускулна слабост или хроничен запек.