ТДДГ

От 1998 г. насам организираме международни срещи на професионалисти по дългосрочни грижи под знамето на гр.Торун, Полша „Торунските дни на дългосрочни грижи”. В рамките на ТДДГ се провежда Международна Конференция за управленски кадри по дългосрочни грижи и социално подпомагане за медико-терапевтичните центрове, както и Симпозиум за болничния персонал.

Това е единственото мероприятие под форма научно изследване в Полша, посветено на дългосрочните грижи, всяка година обединява близо хиляда участници от цяла Европа. Те са лидери на такива области, в които са положили много усилия за повишаване на информираността в обществото и на съответните органи, за значението и развитието на дългосрочните грижи в света, особено в лицето на застаряващото население. Благодарение на тях, все повече говорим днес за необходимостта от предоставяне на професионални грижи на зависими лица. 


Участието в торунските срещи дава възможност на специалистите за обмяна на опит, да се обсъжда полският модел на дългосрочните грижи и стандарти на услуги и да се прилагат модели и практики, които довеждат до положителни резултати в институциите на Полша и чужбина. „Торунските дни на дългосрочни грижи” се провеждат всяка година през месец септември. Лица, които се интересуват от участие в ТДДГ, моля посетете този сайт www.tdod.pl