Степени на неволното изпускане на урина

Интензитетът на неволното изпускане на урина може да бъде различен, въпреки причината. От степента на тежест на незадържането на урина, зависи избора на защитни абсорбиращи средства и на техниките за справяне с проблема.

Разделянето на степените на неволното изпускане на урина е показател, който е основан на средния размер на урината, отделяна по неконтролируем начин в продължение на 4 часа.

Статистически, повечето хора са засегнати от леко незадържане на урина (НЗУ), като част от тях, временноизпитватнезадържане на урина, във връзка с различни видовезаболявания.Най-малкохора са с много тежконезадържане на урина, отнася се за лежащо болни пациенти, които изобщо не контролиратфизиологичните синужди.

Научете за видовете на незадържане на урина и рисковите фактори.