Seni Купа

От 2000 г., ние активно подкрепяме Асоциацията за дългосрочни грижи и социални помощи “Къща под слънцето” в организирането на Международната Футболна Лига на Хората с Увреждания Seni Купа. Това е необичайно спортно събитие насочено към хора с умствена и интелектуална изостаналост, пребиваващи в Домове за социални грижи.

Участието в лигата и постигнатите успехи на терена, освен положителната рехабилитация, подобряват самочувствието на участниците и дава вяра в собствените им възможности.

Това е също бягство от ежедневието, защото освен игри и спортни състезания Участниците се включват в допълнителни мероприятия – художествени вечери, танци и игри. Така че те имат възможност да намерят нови приятели и хора, които са изправени пред едно и също заболяване и най-добре могат да разберат техните проблеми.

Допълнително, Купата на лигата Seni премахва бариери, изградени в различни социални групи:

  • езикови, в турнира взимат участие отбори от различни страни;
  • полови, защото играят заедно помежду си мъже с жени;
  • възрастови, защото няма конкретна граница “от до” и на терена се появяват както няколко годишни така и двадасет, тридесет годишни;
  • с увреждания, всеки играч има увреждания и страда от различни заболявания, но въпреки, това доказва, че те не са пречка в преследването на своето хоби – разчита се единствено на желание.

Време и място на провеждане на различни турнири и информация за правилата на участие в Купата на лигата Seni ще намерите в сайта www.senicup.pl.