Рискови фактори

Обикновено се смята, че незадържането на урина се дължи на стареенето на организма, което не е съвсем правилно, Стареенето е само един от многото рискови фактори, което само по себе си не означава, че всички по-възрастни хора незадържат урина.

Най – често срещанитесъстояния, коитомогат да доведат до незадържане на урина са:

Често след оздравяването от болестта, причинила незадържането на урина, се преустановяват и епизодите на незадържане. В други случаи може да се намали или елиминира неволното изпускане на уриначрез различнитерапии.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако неволното изпускане на урина се появи в хода на заболяване, хубаво е да се обърнете за съвет при посещението на лекуващия ви лекар. Колкото по-рано се предотврати развитието на проблема, толкова има по-голям шанс епизодите да бъдат сведени до минимум или напълно премахнати.