Нюанси на старостта

„Нищо не състарява човек така бързо, както постоянната мисъл за това, че той остарява” Георг Кристоф Лихтенберг.

Старостта се определя, като есента на живота, втора младост, златен век на живота или трета възраст. Това е последния, неизбежен етап от живота, който се изживява от всеки, чийто живот не е трагично прекъснат през младостта. Това е период от време, през който преминават много различни хора, по различен начин – нюансите на старостта са толкова много, колкото човешките истории.

Старостта е крайния резултат от стареенето. Това е непрекъснат процес, който протича от момента на раждане на човека. Продължителноста му зависи от генетичните фактори, както и от начините и условията на живот на даденото лице.

Етапи на старостта

Световната Здравна Организация разделя старостта на 3 етапа:

 • 60-75 години – напреднала възраст, т.нар. ранна старост
 • 75-90 години – старческа възраст, т.нар. късна старост
 • 90+ – старост, т.нар. дълголетие

Следващите етапи се характеризират със задълбочаване на признаците на стареене - физиологични (телесни) и психични:

 • постепенно ограничаване на психофизическата способност и самостоятелност,
 • намаляване на социалната адаптация – т.нар. застаряване на обществото
 • увеличаване степента на зависимост от другите.

Застаряването на населението в Полша – малко статистика

Данните на Националният статистически институт за 2009 г. показват, че почти 16,4% от хората в Полша, са на пенсионна възраст (60 + години за жени и 65 +за мъже) – това са над 6 милиона души. Голям процент от хората са на възраст 80 + – повече от 1,2 милиона.

Застаряването на населението в България – малко статистика

В момента жените в България се пенсионират три години по-рано, а идеята е след плавното вдигане на пенсионната възраст с по четири месеца на година, което започна от началото на 2012г., разликата да се стопи на 2 години. Предвижда се мъжете да се пенсионират на 65 г. при 63 г. и 4 месеца в момента, а жените – на 63 г. при 60 г. и 4 месеца сега. Това са приблизително 2 милиона души от 60 годишна възраст нагоре. Сега мъжете излизат в заслужен отдих на 63 г. и 4 месеца, а жените – на 60 г. и 4 месеца. Според официални данни на НСИ прогнозното население на България през 2060 г. ще бъде около 5,3 милиона души. Хората в продуктивна възраст между 20 и 40 години през 2060 се очаква да бъдат около 1,3 милиона души, между 40 и 60 години – около 1 милион души и от 60 годишна възраст нагоре – приблизително 2 милиона души. Тези данни ясно показват, че пирамидалната структура на населението се обръща и приблизително на двама пенсионери през 2060 г. ще се пада по един работещ.

Как се възприемат възрастните хора?

Начина на възприемане на старостта, се обуславя от много фактори. Хората я възприемат по един начин, когато са млади и на средна възраст и по друг, когато са в напреднала възраст. Границите на старостта са плавни.

Според проучването, проведено през 2008г., от вестник “Газета Виборча” на въпроса, кога започва старостта, анкетираните отговорили, че възрастовата граница на старостта при жените е около 60,4 години, а при мъжете около 62,5 години. Често хората в тази възраст се чувстват млади и са далече от мисълта, да се определят, като стари, така че социалната възрастовата граница се измества.

Кого възприемаме за стар, игнорирайки реалната възраст? – Човек, който е загубил своята активност и жизненост и са очевидни физическите му признаци на стареене.

Старостта е свързана с много стереотипи. Те оказват влияние, върху възприятието ни за възрастните хора. Заради, сега преобладаващия “култ към младежта“, често по-възрастните хора са маргинализирани - както в професионалния, така и в обществения живот. От друга страна е подходът, характерен с доброта и уважение към старостта.

Нюанси на старостта

Старостта, като етап от живота, има много предимства. Това е време, когато започва “втора младост“. Вижте какви са плюсовете на златната възраст на живота:

Светлини на старостта
 • С приключване на професионалната кариера, се увеличава и количеството свободно време, което може да бъде използвано за разширяване на своето хоби, за почивки или пътувания.
 • През този етап от жибота, често се появяват внуци – достатъчното свободно време и натрупания житейски опит, могат да бъдат използвани, за подпомагане на тяхното отглеждане и възпитание.
 • През периода на старостта, много хора решават да се занимават с благотворителност, като използват уменията и времето си в полза на нуждаещите се.
 • За тези, които желаят да придобият знания – Университетите, предлагат на хора от трета възраст, множество специалности – ако досега не сте могли да се образовате, то сега, като пенсионер може да го направите. Също така, може да се възползвате от многобройните програми, ангажиращи хора на възраст 50 +, 60 +. Те са, често финансирани или съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Някои хора попитани, от какво се страхуват най-много, ще отговорят - от старостта. Какво кара хората, да не желаят да мислят за остаряването?:

Нюанси на старостта
 • За някои хора старoстта е свързва с болести, характерни за възрастта – често незадържане на урина (НЗУ), слаба памет, остеопороза, артрит, затлъстяване, ступор, сенилна деменция.
 • Намалената подвижност, води до зависимост от други хора и до неудовлетворение от липсата на самостоятелност.
 • Много хора в напреднала възраст се чувстват безполезни и социално отхвърлени. Често, това води до самота – умира “другата половинка”, отиват си приятелите или връстниците, децата живеят собствен живот.
 • Полските пенсионери, често са изложени на бедно съществуване – ниските пенсии, често не стигат, освен за лекарства и месечни сметки.
 • При по-възрастните хора се появява повишен страх от смъртта и тъга, че живота им е към своя край. Мислите за пропилени възможности и неизпълнени мечти, могат да доведат до засилване на подтиснатостта.

Старост на близък човек – как да се помогне?

Най – често със старостта се срещаме в семейството. Не винаги, обаче знаем, как да се отнасяме и постъпваме с възрастните хора, за да не нараним чувствата им.

Няколко практични съвета:
 • Не налагайте вашата помощ – не забравяйте, че възрастният човек, не е голямо дете, а има право, самостоятелно да решава, дали да приеме или отхвърли вашата помощ.
 • Възрастните хора се нуждаят от цел в живота, занимания, които ще им отнемат време, ще им ангажират мисълта и ще ги карат да са полезни. Те могат да бъдат различни, в зависимост от здравословното състояние, силите и нуждите на възрастния човек.
 • Възрастните хора, трябва да бъдат уважавани и да им се зачита достойнството – особено, общуването със стари и болни хора, изискващи деликатно внимание, поради това, че са принудени да се откажат от тяхната самостоятелност и са зависими от болногледача (придружителя).
 • Предложете на вашия близък упражнения, които, изпълнявани системно, ще повишат ефективността на тялото и ще подобрят настроението му. Повече за упражненията за възрастни хора, прочетете тук.
 • Ако един възрастен човек е болен, създайте му максимален комфорт, осигурявайки му, добри лекарски и сестрински грижи.
 • Ако Ваш близък се нуждае от грижи, но не може да му ги осигурите, използвайте услугите на специализирани медицински болногледачи или доброволци
 • При възрастните хора, често се появява или задълбочава проблема на незадържане на урина (НЗУ). Нееднократно, това е проблем, който те не приемат и не допускат мисълта, че може да ги засягя. Има различни начини, да се убедят в целесъобразността от използването на специализирани попивателни средства – предложете разговор, покажете информационни материали или мостри на продуктите. Ключовите думи са дискретност, комфорт и липса на неприятна миризма. За да се запознаете с пълната гама попивателни средства Seni, натиснете тук.