Контакт

"Авенди ООД" – дистрибутор на TZMO за България

България, София 1528, жк. Дружба
бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 2
тел. +359 2 9731181
office@аvendi.bg

 

Консултации и обслужване на SENI:

Кристина Борисова - 0885553112 -  kborisova@avendi.bg

Мария Савова - 0886009038 -  msavova@avendi.bg                                   

Болничен пазар и Домове за възрастни хора