Seni Lady

seni_lady.jpg

1. Извадете подложката от опаковката и отлепете хартията от залепващата лента, разположена върху долната й страна.

2. Залепете подложката на правилното място за бельото.

3. Уверете се, че тя е залепена добре, за да осигури комфорт и удобство, докато я носите.

4. Не изхвърляйте подложката в тоалетната – използваната подложка, изхвърлете в кошчето за боклук.