Super Seni & Seni Standard Air

Внимание: Преди слагането на пелената, не забравяйте да я активирате. Проверете как да го направите.

Слагане на пелена стоешком – самостоятелно или с помощта на болногледач (придружител)

super_seni_stojka.jpg

Вмъкнете активираната пелена между краката, като държите продукта под форма на лодка.

На вниманието на болногледачите(придружителите): Може да сложите пелената отпред или отзад – за да облекчите гърба си, изберете начин, който е удобен за вас в дадена ситуация.

Нагласете пелената отпред и отзад, за да приляга плътно към тялото.

На вниманието на болногледачите(придружителите): Обърнете внимание на индикатора за влага, който трябва да се намира по линията на гръбначния стълб. Болният може да помогне при слагането на пелената, като я придържа в предната част на корема.

Закрепете пелените гащи с еластични залепващи ленти, като се започне от долу, с леко скосено залепване нагоре. След укрепване на долната част, прикрепете горните залепващи ленти, като нагласите пелената към талията. След слагане на пелената, се уверете, че тя добре пасва и не притиска тялото и, че страничните ограничители не са подгънати. Сгънете използваната пелена и я хвърлете в кошчето за боклук. Не изхвърляйте използвания продукт в тоалетната.

Слагане на пелена на лежащо болен

super_seni_lezy.jpg

Застанете на ръба на леглото и огънете единия крак в коляното.

Забележка: ако сте от страната на дясната ръка на пациента, прегънете левия крак; ако сте от страната на лявата ръка - прегънете десния крак.

Обърнете пациента на една страна и след като се погрижите за хигиената му, поставете активираната пелена под него.

Забележка: Не забравяйте да разпънете крилата на пелената - това ще Ви даде възможност да издърпате пелената след като поставите пациента по гръб.

Уверете се, че индикаторът за влага е на едно ниво с гръбначния стълб. Сложете пациента по гръб, изправете краката и издърпайте крилата на пелената. Издърпайте и предната част на продукта, след това фиксирайте към чатала. Използвайте еластичните комби-ленти, за да закрепите пелената; започнете с лепенките отдолу като ги залепите леко нагоре. След това фиксирайте горните лепенки на кръста. Уверете се, че пелените са добре фиксирани към тялото и страничните прегради не са прегънати. Навийте използваната пелена и я хвърлете в кош за боклук. Не изхвърляйте продукта в тоалетната.