Seni Man Extra & Normal

seni_man1.jpg

1. Вземете подложката от опаковката.

2. Махнете хартията от самозалепващата се лента от външната страна на подложката.

3. Поставете подложката вътре в бельото със залепващата лента надолу и по-широката част на подложката отгоре.

4. Поставете подложката за бельото по цялата му дължина.

5. Забележка: Не използвайте подложката с хлабаво бельо.

6. Не изхвърляйте подложката в тоалетната след употреба - сложете я в кошчето.