Seni Active

seni_active.jpg

При необходимост, например, ако искате да използвате тоалетната, можете да ги свалите и отново да ги сложите, като обикновено бельо. Внимание: За да свалите използваните абсорбиращи гащи, скъсайте страничните шевове от двете страни. Сгънете използваните абсорбиращи гащи и ги хвърлете в кошчето за боклук. Не изхвърляйте използвания продукт в тоалетната.