San Seni & Seni V

Внимание: За правилното слагане на анатомични пелени, са необходими анатомични еластични гащи с подходящ размер.

Преди слагане на пелената, трябва да я активирате. Проверете как да го направите.

Слагане на пелена стоешком – самостоятелно или с помощта на болногледач (придружител)

san_seni_stojka.jpg

Свалете еластичните гащи до средата на бедрата.

Сложете активираната по – рано анатомична пелена между краката, с попивателния слой нагоре. Не забравяйте, че по-широката част на пелената, е задната част, а по-тясната, трябва да се намира отпред.

На Вниманието на болногледачите (придружителите):Може да сложите пелената отпред или отзад – за да облекчите гърба си, изберете начин, който е удобен за вас в дадена ситуация. Осигурете възможност на болния да се подпре – например на шкафа или мивката. Болният може да помогне при слагането на анатомичната пелена, като я придържа в предната част на корема.


Изберете подходяща анатомична пелена за тялото, разтягайки предната и задната й част, така, че да се придържа добре към тялото.

Уверете се, че пелената добре приляга между краката. Докато я придържате, опънете еластичните гащи.

На вниманието на болногледачите (придружителите): Обърнете внимание на индикатора за влага, който трябва да се намира по линията на гръбначния стълб.

След слагане на еластичните гащи, обърнете внимание, дали анатомичната пелена добре приляга към тялото и ръбовете й не са подгънати.

Сгънете използваната абсорбираща пелена и я хвърлете в кошчето за боклук. Не изхвърляйте използвания продукт в тоалетната.

Слагане на пелена на лежащо болен

Застанете накрая на леглото и свалете еластичните гащи до средата на бедрата.

Сгънете един от краката на пациента.

Внимание: Ако сте от дясната страна на пациента, сгънете левия му крак, но ако сте от лявата му страна – сгънете десния крак.

Обърнете пациента на една страна, след обгрижването му, сложете между краката по – рано активираната анатомична пелена.


Внимание:По-широката част на пелената, е задната част, а по-тясната, трябва да се намира отпред. Може да сложите пелената отпред или отзад – за да облекчите гърба си, изберете начин, който е удобен за вас в дадена ситуация.

Разгънете задната част на анатомичната пелена така, че да приляга към тялото, а индикаторът за влага трябва да се намира по линията на гръбначния стълб.

Вдигнете еластичните гащи отзад, на горе.

Издърпайте предната част на анатомичната пелена, като я нагласите между краката.

Обърнете болния по гръб, издърпайте еластичните гащи на горе, повдигайки го от ляво на дясно.

Сгънете използваната анатомична пелена и я хвърлете в кошчето за боклук. Не изхвърляйте използвания продукт в тоалетната.